Witamy w “ICT-DRV”

Przedmiotem zainteresowania naszego projektu jest  proces przygotowania  do egazminów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kierowców przy wykorzystaniu technik multimedialnych, aby sprostać zmieniajacym się wymaganiom

Europejski projekt wdrażany jest w okresie od grudnia 2012 do maja 2015

Konsorcjum projektu ICT-DRV składa się z organizacji biorących czynny udział w profesjonalnych szkoleniach kierowców w całej Europie. Zajajmujemy się odkrywaniem możliwości i wyzwań stojących przed metodami szkoleń z użyciem nowoczesnych technologii, w ramach wstępnych oraz okresowych szkoleń kierowców zawodowych. Szczególną uwagę w ramach naszej pracy chcemy poświęcić zmianie podejścia do szkoleń z użyciem narzędzi informatycznych oraz symulatorów jazdy, odbywanych w ramach edukacji zawodowych kierowców.

 

Dyrektywa 2003/59/EC, a także wymagania Struktury Kwalifikacji Europejskich służą nam jako główne odniesienie do pracy w ramach naszego projektu. W naszej intencji jest ustanawianie standardów jakości, projektowanie treningów pilotażowych oraz określanie standardów kompetencyjnych dla nauczycieli prowadzących szkolenia zawodowe przy użyciu wysokiej jakości narzędzi informatycznych oraz symulatorów jazdy. Ponadto, badamy obecny stan szkoleń odbywających się z wykorzystaniem wymienionych technik , w krajach z których pochodzą członkowie konsorcjum projektowego. Zajmujemy się także tworzeniem rekomendacji politycznych dla integracji ośrodków nauczania wykorzystujących zaawansowane rozwiązania techniczne z obecną formą dyrektywy UE 2003/59.

 

Rozwiązania opracowane w ramach projektu ICT-DRV skierowane są do organów prowadzących szkolenia zawodowe, jednostek publicznych, organizacji pozarządowych, jednostek tworzących szkolenia z użyciem narzędzi informatycznych i symulatorów jazdy, naukowców zainteresowanych tematyką szkoleń kierowców zawodowych z użyciem zaawansowanych środków technicznych, a przede wszystkim, do kierowców zawodowych.

Latest News

Final ICT-DRV project publication published

The ICT-DRV partners proudly...

4th and final ICT-DRV newsletter published

The final ICT-DRV newsletter...

ICT-DRV and Metalog realise workshop at transport logistics fair in Munich

On May 6th 2015 the projects...

Your input is needed:

We are continuously looking for professional drivers, employers, trainers, representatives of social partners or public/competent bodies in order to get your feedback or input on different aspects of our projects work.